Förening/organisation:
Kontaktperson:
E-post:
Telefonnummer:Motivera varför vi ska sponsra er

Beskriv vilka ni är, vad ni gör och på vilket sätt er verksamhet gynnar våra hyresgäster:


Beskriv ert arbete med barn och ungdomar:


Beskriv ert jämställdhetsarbete:


Beskriv vilken typ av sponsringssamarbete ni önskar med oss, samt hur sponsringen ska användas:Motprestationer

Beskriv vad Östersundshem kan erbjudas i utbyte; exponering, aktiviteter i bostadsområden, rabatter etc:Önskad sponsring

Vilket belopp söker ni? (Max 100 000 kronor):